ขอบคุณพระเจ้าถึงแม้ว่าจะมีความจำกัดในการจัดงานคริสมาสต์ประกาศปี 2020 ของคริสตจักรต่างๆ ในองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย เนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การจัดงานคริสมาสต์ปีนี้มีความจำกัดในหลายๆด้าน แต่ก็ไม่สามารถที่จะจำกัดความรักของพระเจ้า จึงมีหลายๆคริสตจักรจัดงานคริสมาสต์ประกาศ ภายใต้มาตรการควบคุมและคัดกรอง และนี่เป็นภาพบรรยายกาศการจัดงานคริสมาสต์จากคริสตจักรต่างๆ

1. คริสตจักรหลักชัยชีวิต โดย ศจ.ดร.ดานิเอล คำแสน และชาวพี่น้องสมาชิกคริสตจักรฯ ได้จัดการประกาศข่าวประเสริฐเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ที่หมู่บ้านวังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020 ที่ผ่านมา โดยมีคนเข้าร่วมงาน 120 คนโดยประมาณ และขอบพระคุณพระเจ้า มีผู้สนใจรับเชื่อในพระคริสต์จำนวน 14 ท่าน

2. คริสตจักรพระเจ้าเมืองหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. คริสตจักรสานรักบัวชุม จังหวัดลพบุรี และกลุ่มผู้เชื้อน้ำหมัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้รับบัพติศมาในน้ำ 2 ท่าน

4. คริสตจักรนิมิตไทยบ้านนา จังหวัดนครนายก

5. คริสตจักรมิตรสัมพันธ์แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

6. คริสตจักรสรรเสริญห้วยจะค่าน 2 จังหวัดเชียงใหม่

7. กลุ่มผู้เชื่อบ้านพระคุณ จังหวัดชัยภูมิ

8. คริสตจักรเกทเสมาเนภูเก็ต เป็นการแครอลิ่งตามบ้าน

9. คริสตจักรรักนิรันดร์ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

10. สถานประกาศแสงพระคริสต์ จังหวัดราชบุรี

11. คริสตจักรปันรัก กรุงเทพมหานคร

12. คริสตจักรบ้านพระคุณ กรุงเทพมหานคร

13. คริสตจักรบ้านสันติสุข จังหวัดกาญจนบุรี

14. สถานประกาศสันต้นดู จังหวัดเชียงใหม่

15. สถานประกาศขุนข้อน จังหวัดเชียงใหม่