ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณก้อย ( นางสาว ขนิษฐา สุทธานนท์ ) อดีตผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี ที่รับเชื่อพระเจ้าผ่านทางพันธกิจที่คริสตจักรปันรักได้เข้าไปประกาศ ปัจจุบันนี้ ก้อยพ้นโทษออกจากเรือนจำแล้วและคริสตจักรได้ติดตามเลี้ยงดู ก้อยเติบโตในความเชื่อ สนใจเรียนพระคำของพระเจ้าระหว่างสัปดาห์และมาร่วมนมัสการวันอาทิตย์ที่คริสตจักรเป็นประจำ

คำพยานชีวิต คุณก้อย 03

ก้อยยังชวนแบงค์ ( นาย ปิยวัช ฉิมสุวรรณ์ ) มาที่คริสตจักรด้วย ซึ่งแบงค์ปกติเป็นคนที่ชอบเข้าวัด หลังจากที่ก้อยชวนแบงค์มาที่คริสตจักร แบงค์ลองอธิษฐานสำหรับความต้องการส่วนตัวบางอย่างและพระเจ้าตอบคำอธิษฐาน แบงค์มาที่คริสตจักรเป็นประจำ แบงค์จึงได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูและกำลังเรียนในชั้นผู้เชื่อใหม่ และกำลังจะรับบัพติศมาในอีกไม่นานนี้

คำพยานชีวิต คุณก้อย 02