คุณพิชัย ( สามีของคุณเก๋ สมาชิกคริสตจักรปันรัก ) ในอดีตคุณพิชัย เคยติดการพนัน และใช้สารเสพติด คุณเก๋และสมาชิกคริสตจักรใช้เวลากว่า 5 ปี ในการอธิษฐานเผื่อ และในปัจจุบันคุณพิชัยตัดสินใจ ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก รักครอบครัว รักพระเจ้า มาคริสตจักรเป็นประจำ และตอนนี้กำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่ เตรียมรับบัพติศมาในเร็วๆนี้ ขอบคุณพระเจ้า