พันธกิจเนอสเซอรี่ มิตรสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการ “ ให้ด้วยรักครั้งที่ 9 ” ซึ่งเป็นโครงการที่แบ่งปันสิ่งของและความรักของพระเจ้า แก่เด็กๆที่ยากไร้หรือด้อยโอกาสตามชนบท ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โดยได้จัดทำโครงการนี้ติดต่อกันมากว่า 8 ปี โดยมี คุณยุวดี ดีมาก ( ผู้อำนวยการเนอสเซอรี่ มิตรสัมพันธ์ และศิษยาภิบาลร่วมคริสตจักรมิตรสัมพันธ์ ฉะเชิงเทรา ) เป็นผู้ดำเนินโครงการ

และในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา ทางเนอสเซอรี่ มิตรสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 9 เพื่อแบ่งปันสิ่งของหรือปัจจัยต่างๆ ให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส่างคำ / บ้านปูแป้ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีพี่น้องคริสตจักรต่างๆ และผู้ปกครองเนอสเซอรี่ ตลอดจนผู้มีภาระใจร่วมแบ่งปันในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้ เสื้อผ้า อาหาร ขนม ฯลฯ

ถึงแม้ว่าเส้นทางจะลำบาก เพราะเส้นทางที่เราไปมอบสิ่งของนั้นเป็นเส้นทางภูเขาที่สูงชันมาก แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของพวกเรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการดีๆในครั้งนี้ ที่ได้ร่วมแบ่งปันความรักของพระเจ้า ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วม ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ